Index S&P 500

Index S&P 500 je považovaný za najdôležitejší akciový index na svete. Zostavuje ho agentúra Standard & Poor's a zahŕňa 500 najväčších amerických verejne obchodovaných spoločností. Vzhľadom na svoj záber veľmi dobre odzrkadľuje dianie na celom akciovom trhu v USA. To je jeden z dôvod, prečo je často používaným benchmarkom pri investovaní.​

Štruktúra indexu S&P 500 ​

Index obsahuje 500 najväčších spoločností (merané podľa trhovej kapitalizácie). Odtiaľ je teda zrejmá jeho orientácia k týmto firmám (large cap equities) a zanedbávanie menších spoločností. Táto nerovnováha je však kompenzovaná zahrnutím rôznych priemyslových sektorov a rastových, ako aj hodnotových titulov (growth, value stocks). To neplatí napríklad pre index Nasdaq Composite, ktorému dominujú najmä technologické rastové tituly. Index Dow Jones Industrial Average je ešte viac vychýlený k veľkým spoločnostiam. Práve preto je index S&P 500 vo všeobecnosti považovaný za jeden z indikátorov zdravia americkej a globálnej ekonomiky.​

Výpočet indexu​

Index je vypočítavaný ako podiel trhovej kalkulácie zahrnutých firiem a upraveného deliteľa. Tento deliteľ sa určuje tak, aby sa prípadné zmeny vo firmách (napr. dodatočné upisovanie akcií, štiepenie akcií, fúzie a pod.) nepodpísali na samotnej číselnej hodnote indexu. Výpočet deliteľa je pomerne zložitý, predstavuje hodnotu takmer deväť miliárd dolárov. 

Ak je napríklad trhová kapitalizácia firiem 15 biliónov dolárov a upravený deliteľ je určený na 9 mld. USD, potom je výsledná hodnota indexu 1 666 bodov. ​

Verze indexu S&P 500

Jednotlivé firmy v báze indexu S&P 500 sú vážené podľa svojej trhovej kapitalizácie pri použití výlučne voľne obchodovateľných akcií (tzv. free-float capitalization-weighted). Váha najväčšej spoločnosti sa pohybuje okolo troch percent a 10 najväčších spoločností predstavuje približne pätinu indexu. Najčastejšie uvádzaná verzia indexu zahŕňa výlučne kapitálový zisk, t.j. rozdiel v cenách titulov. Ďalšia verzia však zachytáva aj dividendový výnos, celkový výnos či čistý celkový výnos (očistený od dane). 

Každá spoločnosť v indexe je ešte začlenená do jedného zo sektorových subindexov. V praxi sa tak investor môže stretnúť s S&P 500 Financials, S&P 500 Industrial a pod. Najväčšie percento firiem – takmer 20 % - predstavuje technologický priemysel, nasledovaný finančnými službami a zdravotníckym sektorom. Investori sa môžu stretnúť aj s rozšírenými, resp. zúženými verzami tohto indexu (S&P 100, S&P 600).

Zložky indexu S&P 500 ​

Aby sa spoločnosť mohla stať súčasťou indexu 500 spoločností s najvyššou trhovou kapitalizáciou, musí spĺňať aj ďalšie kritériá. Medzi patrí napríklad dostatočná likvidita, finančná stabilita, podmienka, aby aspoň polovica akcií bola verejne obchodovateľná a pod. Samotné splnenie týchto kritérií však ešte negarantuje zaradenie spoločnosti do indexu. O zaradenie alebo vyškrtnutie spoločnosti z bázy indexu musí rozhodnúť komisia agentúry. Z indexu je potom vyškrtnutá firma a nahradená inou. K takýmto zmenám dochádza približne dvakrát do mesiaca.

Trhová kapitalizácia všetkých firiem sa pohybuje okolo 15 biliónov dolárov a predstavuje tak približne 80 % celkovej trhovej kapitalizácie amerického akciového trhu. ​

S&P 500 a investovanie ​

Pre svoju dôležitosť je index pri investovaní používaný často. Populárnym nástrojom investovania sú podielové fondy, ktoré kopírujú zloženie indexu. Podobnú investíciu predstavujú ETF (exchange-traded funds), čo sú v podstate portfólia akcií priamo obchodované na burze. Akcie spoločností, ktoré sa stanú súčasťou indexu, často rastú. Dôvodom sú práve nákupy titulov zo strany portfólio manažérov takýchto fondov. Opačná situácia nastáva pri vyradení spoločnosti. 

Ďalším typom investovania je použitie derivátov. Indexové opcie a futures kontrakty sú obchodované napríklad na Chicagskej burze. ​