Formácia hlava a ramená

Formácia hlava a ramená je jednou zo základných cenových formácií technickej analýzy. Ide o formáciu, ktorá sa objavuje v trende – vzniká na trhovom vrchole alebo dne. Ide o reverznú formáciu, jej výskyt teda signalizuje obrat doterajšieho trendu. Jej názov pochádza z typického priebehu formácie, ktorá tvarom pripomína hlavu a ramená.

Formácia hlava a ramená sa môže objavovať v oboch trendoch (up, down), pričom jej priebeh je v oboch prípadoch rovnaký. Kompletná formácia sa skladá z dvoch nižších vrcholov, tvoriacich ramená, medzi ktorými je najvyšší vrchol (hlava). Formáciu dopĺňa línia krku, tzv. neckline​.

Vytváranie formácie začína ľavým ramenom. V prípade uptrendu (analogicky platí reverzný obraz v prípade downtrendu) sa sformuje ľavé rameno tak, najskôr vznikne nové maximum (high). V tejto chvíli trh zvyčajne vykazuje viditeľne vyšší objem obchodov. Nasleduje mierny pokles ceny, spravidla pri nižšom objeme obchodov. Týmto je dokončené ľavé rameno. Pokles ceny nebýva výrazný, väčšinou neprelomí úroveň podpory (support) rastúceho trendu. V tomto okamihu nemožno absolútne tušiť, či dôjde k vytvoreniu formácie hlava a ramená.​

Nasleduje tvorba hlavy – cena prudko vystúpi z minima (low) ľavého ramena a vytvorí nové cenové maximum (high), ktoré je podstatne vyššie ako v prípade ľavého ramena. V tomto štádiu môže byť objem obchodov zvýšený (nie je to pravidlo). Následne začne cena opäť klesať a sformuje „pravú stranu krku“. V tejto chvíli býva objem obchodov spravidla nízky. Takto je dokončená hlava a ľavé rameno.​

V ďalšej fáze dôjde k opätovnému menšiemu nárastu ceny a tvorbe pravého ramena. Maximum pravého rameno ostáva pod high, ktoré bolo vytvorené hlavou. Následne cena klesne minimálne pod úroveň high ľavého ramena, v ideálnom prípade na podobnú úroveň ako low ľavého ramena. Pri vytvorení pravého ramena je objem obchodov výrazne menší ako pri tvorbe pravého ramena a hlavy.​

Neckline (predstavuje líniu podpory) je vytvorená prepojením dvoch vzniknutých miním medzi hlavou a ramenami. Táto línia je pomerne dôležitá – akonáhle cena klesne natoľko, že prerazí neckline, znamená to koniec tvorby formácie hlava a ramená. Je pravdepodobné, že cena sa pokúsi vrátiť nad neckline pred tým, ako bude pokračovať v downtrende. Prudké prerazenie neckline (pokles o viac ako 3 %) znamená veľmi silný signál zmeny trendu.​

 

 

 

Táto formácia je veľmi užitočným nástrojom pre meranie toho, „kam až môže cena klesnúť“, resp. určenie nového minima (low). Najprv zmeriame vertikálnu vzdialenosť high hlavy od neckline. Potom túto vzdialenosť prenesieme do bodu, kedy došlo k prerazeniu neckline (po vytvorení pravého ramena) smerom nadol. Táto vzdialenosť nám s vysokou pravdepodobnosťou naznačí, pri akých úrovniach dôjde k testovaniu nového low.​

Formácia sa nevyskytuje veľmi často a vo väčšine prípadov je pomerne zdeformovaná. Väčšinou ju vidieť na konci dlhodobých trendov. Formáciu možno nájsť aj na sviečkových grafoch, prípadne ju doplniť sviečkovými formáciami (napríklad evening star na vrchole pravého ramena).​

Pre krátkodobého obchodníka obsahuje táto formácia dôležitú informáciu pre načasovanie vstupu a výstupu do/z pozície.​