Formácia evening star

Evening star predstavuje jednu z najtypickejších formácií technickej analýzy v oblasti sviečkových grafov. Technickí obchodníci ju využívajú veľmi často, napríklad na forexe alebo pri obchodovaní s akciami. Poskytuje silný signál o možnom obrate trendu, ide teda o reverznú formáciu. Spoľahlivosť tejto formácie je pomerne vysoká a na rozdiel od mnohých in​ých formácií nevyžaduje doplňujúce informácie. Vzhľadom k jej zloženiu z troch sviečok však nie je jej vykreslenie veľmi časté. Do slovenčiny možno formáciu evening star voľne preložiť ako „večernica“. Evening star je opačnou verziou formácie morning star (po slovensky aj „zornička“). 

Formácia evening star sa vo väčšine prípadov objavuje na vrchole rastového trendu a dáva investorovi silný signál, že tento trend sa môže otočiť. Formácia sa skladá z troch prvkov: najskôr sa vytvorí dlhá biela sviečka s veľmi krátkom horným aj spodným tieňom. Táto sviečka zodpovedá pokračujúcemu rastovému trendu, znamená výraznú trhovú prevahu nakupujúcich. Druhá sviečka (tzv. star) má veľmi malé telo, ktoré môže byť buď biele alebo čierne, otváracia cena by však mala byť od zatváracej ceny predchádzajúcej sviečky oddelená gapom (medzerou) smerom nahor. Na akciovom trhu väčšinou platí, že väčší gap znamená silnejší signál obratu trendu. Ako tretí prvok je dlhá čierna sviečka, tentoraz oddelená gapom nadol. Táto sviečka uzavrie v rámci rozpätia tela prvej sviečky a dokončí tak formáciu evening star. Prostredná sviečka sa potom označuje ako hviezda (star). 

Formácia naznačuje so strednou až vysokou pravdepodobnosťou, že trh sa môže obrátiť z býčieho na medvedí. Prvá sviečka poukazuje na veľkú silu nakupujúcich. Druhá sviečka (star) investorovi naznačuje, že trhové sily sa dostávajú do rovnováhy a nakupujúci strácajú prevahu. Tretia sviečka už prezrádza prevahu predajcov a čím hlbšie sa „zahryzne“ do tela prvej sviečky, tým silnejší signál formácia spravidla poskytuje. Vzhľadom k tomu, že tretia sviečka už znamená klesajúcu povahu formácie, spravidla nie sú potrebné ďalšie potvrdzujúce signály. V reálnej praxi má obchodovanie formácie evening star najväčší význam v období, keď má trh dostatočnú volatilitu. 

V čase, keď trh ide do strany a má malé cenové rozpätie, nemusí byť využitie týchto signálov efektívne. Ak sa formácia objaví na vrchole rastového trendu, je to prejav klesajúcej sily nakupujúcich a možný signál pre uzavretie dlhej pozície. Pokiaľ sa vyskytne evening star ako súčasť pravého ramena formácie hlava – ramená, môžeme na základe nej odhadnúť obrat trendu skôr ako cena prerazí vo formácii hlava – ramená líniu krku. Pre krátkodobého obchodníka obsahuje táto formácia aj dôležitú informáciu pre načasovanie vstupu a výstupu z/do pozície.