Forexové opcie

Forexové opcie, skrátene tiež nazývané FX opcie alebo v preklade „menové opcie“, sú finančným derivátom, ktorý poskytuje majiteľovi (kupujúcemu) právo vymeniť peniaze denominované v jednej mene za peniaze denominované v inej mene. Kurz, pri ktorom sa takáto výmena uskutoční, je vopred určený, rovnako ako aj čas vysporiadania obchodu. Dôležitým znakom opcií je, že majiteľ nemá povinnosť danú transakciu uskutočniť. Keďže predávajúci je týmto znevýhodnený, dostáva od kupujúceho kompenzáciu v podobe opčnej prémie. FX opcie sa obchodujú najmä na OTC trhoch, ktoré sú regulované len čiastočne, menšia časť je potom obchodovaná na derivátových burzách. Trh s forexovými opciami je najväčší a najlikvidnejší trh zo všetkých opčných trhov.​

Typy opcií​

Hlavný rozdiel medzi forexovými a ostatnými opciami je, že pri forexových opciách dochádza k výmene peňazí za peniaze. U ostatných opcií dochádza k nákup iných, nepeňažných aktív.​

Najznámejším typom sú tzv. call a put opcie. Call opcia predstavuje právo kúpiť podkladové aktívum, put opcia predstavuje právo predať podkladové aktívum. Uveďme si modelovú situáciu:​

Obchodník chce o mesiac nakúpiť 1 300 EUR na menovom páre EUR/USD za realizačnú cenu 1,3000. Tento obchod sa označuje ako EUR call/USD put. Ak sa menový pár EUR/USD bude o mesiac nachádzať nad úrovňou 1,3000, obchodník zarobil. Pokiaľ sa ale bude kurz nachádzať pod touto úrovňou, zaznamená stratu vo výške zaplatenej opčnej prémie, pretože takúto opciu neuplatní.​

Opcie možno ďalej deliť na americké a európske. Rozdiel medzi nimi je v uplatnení danej opcie od jej nákupu (predaja) až po dobu vypršania platnosti (exspirácie).​

  • Európsku opciu môžeme počas jej platnosti len kupovať alebo predávať, nemôžeme ju však v tomto období uplatniť. Nárok na uplatnenie nastáva až v momente exspirácie.​
  • Americkú opciu môžeme predávať, nakupovať a kedykoľvek počas jej platnosti ju aj uplatniť, nemusíme teda čakať až na dátum exspirácie.​

Opcie na menové páry sú v súčasnosti často využívané firmami pre potreby zaistenia (hedging) možných budúcich tokov hotovosti v cudzej mene. Pokiaľ firma podnikajúca na Slovensku očakáva príjem napríklad v dolároch, pohyb kurzu môže tento príjem výrazne zmeniť. Pre zaisťovanie pravidelných tokov hotovosti sa používa ďalší finančný derivát – forward. Zaisťujú sa najmä exportné spoločnosti, pretože pri predaji svojho tovaru do zahraničia sa vystavujú menovému riziku.​

Forexové opcie a forward


Predstavme si českú strojárenskú spoločnosť, ktorá dodáva lodné hriadele do niektorej z krajín platiacich eurom. Očakáva, že počas nasledujúcich 90 dní dostane zaplatené za dodávku lodnej hriadele v hodnote 100 000 EUR. Ak by počas tohto obdobia česká korunu posilnila voči euru (napríklad z 25 CZK/EUR na 24 CZK/EUR), firma by dostala v konečnom dôsledku po výmene eur zinkasovala podstatne menej ako dnes. Naopak, pri oslabení kurzu českej koruny voči euru (napr. na 26 CZK/EUR) by po výmene získala viac českých korún ako dnes. Takáto situácia vystavuje spoločnosť tzv. menovému riziku. Za predpokladu, že spoločnosť očakáva uvedený hotovostný tok (príjem), uzavrie forwardový kontrakt na dodanie 100 000 EUR so splatnosťou 90 dní výmenou za české koruny pri aktuálnom forwardvom kurze. Tento forwardový kontrakt je lacnejší ako opcia; pokiaľ očakávaná platba dorazí, spoločnosť uplatní forward a takto sa zaistí voči menovému riziku. 

Ak ale spoločnosť nemá istotu, že platba v danom období skutočne dorazí, uzatvorenie forwardu pre ňu znamená riziko, pretože forwardový obchod je záväzný. Musel by teda dodať 100 000 EUR aj v prípade, že platba sa neuskutoční. Vhodnejšou voľbou je preto menová opcia, pri ktorej je možné opciu nevyužiť. 

Môžu nastať dve hlavné situácie: peniaze buď prídu alebo neprídu. Keďže má spoločnosť v úmysle hneď po prijatí platby vymeniť eurá za české koruny, zvolí opciu typu EUR put/CZK call. Má teda právo predať eurá za koruny. V prípade, že platba príde, zistí si aktuálny kurz na trhu a podľa neho sa rozhodne, či opciu uplatní alebo nie.