Forex scalping

Forex scalping (v slovenčine doslova „skalpovanie menových párov“) je extrémne rýchla a agresívna stratégia používaná forexovými tradermi (obchodníkmi s menovými pármi). Jej podstatou je intradenné obchodovanie, keď trader počas dňa uskutoční vysoký počet obchodov, ktoré zatvára po veľmi krátkom čase. Dĺžka jedného obchodu (dealu) nepresahuje niekoľko minút, zvyčajne však obchody bývajú uzatvorené do 100 sekúnd. Každý takýto obchod prináša traderovi veľmi malý zisk alebo stratu, tie sú však kompenzované veľkým počtom obchodov a na konci dňa tak môžu priniesť vysoký zisk. Vzhľadom k malým ziskom je dôležitým faktorom forex scalpingu spread. Ten môže ukrojiť značnú časť ziskov a je preto dôležité pri každom obchode tento spread prekonať.​

Princíp forex scalpingu​

Scalpingoví obchodníci sa nepozerajú na výnosnosť každého obchodu osobitne, zameriavajú sa skôr na celkový počet výnosných obchodov. Uspokoja sa so ziskom okolo 2 až 15 pipov na obchod. Pip je najmenšia jednotka, v ktorej sa ukazuje kurz menových párov. Ak je menový pár kótovaný klasicky, na štyri desatinné miesta, jeden pip je rovný 0,0001. Obchodníkom stačí zisk niekoľko málo pipov, pretože pri každom obchode dosahujú vysoké „ per pip value“, teda hodnotu zisku na jeden pip. Tá sa určí ako (investícia do obchodu) x (veľkosť pipu); ak teda investujeme do jedného obchodu 100 000 USD, per pip value sa rovná 10 USD. Zisk 10 pipov potom zodpovedá zisku 100 USD. Pre zvýšenie per pip value väčšinou obchodníci používajú finančnú páku (leverage).​

Vhodný menový pár ​

Pre stratégiu forex scalping nie sú vhodné všetky menové páry. Základným predpokladom vhodného menového páru je jeho vysoká volatilita a jasný trend. Výšku volatility môžeme ovplyvniť zvolením vhodného time-frame. Time-frame predstavuje periódu, v ktorej trader obchoduje. Ide o dobu vykreslenia jednej sviečky na grafe a tento interval môže trvať niekoľko sekúd, minút, dní či dokonca mesiacov. Nižší time-frame väčšinou znamená vyššiu volatilitu a preto sa pri forex scalping využíva time-frame od 1 do 5 minút.​

Ďalšou dôležitou vlastnosťou vhodného menového páru pre forex scalping je jeho maximálna likvidita. K dosiahnutiu najvyššej likvidity na trhu sa odporúča využívať túto stratégiu počas dôležitých obchodných hodín najmä v Londýne a New Yorku. Vhodným párom pre forex scalping môže byť napríklad GPB/JPY. ​

Stratégia​

Scalpingoví obchodníci využívajú pri obchodovaní tejto stratégie rôzne techniky. Najčastejšie sa využíva technická analýza najmä reverzných formácií. Ďalším vhodným nástrojom technickej analýzy môže byť obchodovanie v rámci tzv. retracementov, ktoré predstavujú malé výkyvy z nastoleného trendu. Na základe technickej analýzy a s pomocou forex scalpingu sú konštruované zložité automatizované systémy, ktoré umožňujú automatické obchodovanie s využitím softvéru.​

Niektorí obchodníci však využívajú pri forex scalpingu aj fundamenty. Ide najmä o dôležité správy, ktoré prichádzajú z trhov a spôsobujú zvýšenú volatilitu počas niekoľkých minút po oznámení správy. Títo traderi neparticipujú na nastolenom trende, ale len na krátkodobej volatilite spôsobenej práve dôležitými správami.​

Vhodný broker​

Veľmi dôležitým faktorom pri forex scalpingu je výber správneho brokera. Broker totiž ovplyvňuje veľkosť spreadu na menovom páre a takto môže obchodníkovi výrazne zasiahnuť do ziskov. Niektorí brokeri povoľujú spready pod 1 pip, iní naopak neumožňujú forex scalping vôbec. To možno dosiahnuť obmedzením počtu obchodov za deň, napríklad na tri obchody. Forex scalper však pre obchodovanie tejto stratégie potrebuje rádovo desiatky obchodov denne.​

Stratégia forex scalpingu znižuje mieru rizika a stresu pre obchodníka. Namiesto spoliehania sa na dva-tri veľké obchody, ktoré musia vytvoriť zisk niekoľko desiatok pipov, sa trader uspokojí so stabilnejšou pozíciou mnohých menších obchodov. Na druhej strane táto stratégia vyžaduje vysokú koncentráciu obchodníka a vysoká páka pri obchodoch prináša riziko veľkej straty.​​