Forex indikátory

Forex indikátor je ukazovateľ, ktorý umožňuje sledovať vývoj ceny menového páru z viacerých hľadísk. Indikátory pomáhajú forexovým obchodníkom rozpoznať situáciu na trhu – pomáhajú určiť aktuálny trend, silu trendu, body možného obratu trendu ako sú trendové čiary, momentové indikátory, kĺzavé priemery, indikátory volatility, atď., ale tiež špeciálne forexové indikátory, pri výpočte ktorých sa väčšinou používa klasický technický indikátor alebo kombinácia viacerých indikátorov.​

Používané forex indikátory​

  • Spread indikátor ​–ukazovateľ, ktorý meria veľkosť spreadu daného menového páru a vypočítava sa matematickým postupom z ceny. Väčšinou sa na grafe znázorňuje v podobe krivky. Indikátor ukazuje smer zvyšovania/znižovania hodnoty spreadu a pomáha tak obchodníkom určiť vhodný moment nástupu do obchodu, prípadne výstupu z obchodu. Zvyčajne je najvýhodnejšie obchodovať v čase, keď je spread na trhu najnižší, pretože tak dochádza k znižovaniu transakčných nákladov.​
  • Indikátor relatívnej sily mien ​ (RCS) – ukazuje, aký je vzťah danej meny voči ostatným menám a či je mena v medveďom (klesajúcom) alebo býčom (rastúcom) vzťahu k ostatným. Pri výpočte sa používa RSI krivka mien, MACD rozdielov mien, stochastic mien a absolútna hodnota mien v danom časovom intervale. Napríklad ak je relatívna sila doláru rastúca a relatívna sila eura klesajúca, menový pár EUR/USD bude zrejme oslabovať. Pri obchodovaní sa dá využiť aj tak, že vyhľadávate najsilnejšiu a naslabšiu menu a z nich vytvoríte pár, s ktorým obchodujete.​
  • Indikátor akumulácie/distribúcie​ (A/D) –  – počíta sa ako rozdiel medzi uzatvorením sviečky a jej minimom, ktorý sa sčíta s rozdielom medzi uzatvorením sviečky a jej maximom. Táto hodnota je potom delená hodnotou rozsahu medzi maximom a minimom vynásobená objemom danej sviečky. V praxi sa využíva divergencia medzi indikátorom a vývojom ceny – pokiaľ nie je trhový trend nasledovaný rastúcimi objemami obchodov, nie je dôvod predpokladať, že trend by mal pokračovať.​
  • ADX indikátor ​ ( Average directional index) – indikátor určujúci výlučne silu trendu, nie jeho smer. Vypočíta sa pomocou dvoch iných technických indikátorov a ich kĺzavých priemerov. Jeho hodnoty sa pohybujú v intervale od 0 do 100, hodnoty do 20 znamenajú slabý trend (príp. netrendové obdobie), hodnoty nad 45 silný trend. Z toho vyplýva aj použitie indikátora – vyššie zisky (alebo väčšie straty) sú len v silnejšom trende.​
  • Automatický lot-kalkulátor ​ – nie je typický indikátor, skôr pomôcka pri zaistení proti riziku strát. Vypočítava optimálnu veľkosť lotu, aby maximálna možná strata dosiahla X % (percento si určí obchodník sám) z celkovej sumy peňazí na účte.​

Rovnako ako existuje množstvo obchodných stratégií, na forexovom trhu existuje množstvo rôznych indikátorov. Výnimočnosť forexových indikátorov tkvie v tom, že obchodník si sám môže určiť, aké parametre chce sledovať. Niektoré platformy umožňujú obchodníkovi, aby si vytvoril a nainštaloval vlastné forexové indikátory. Brokeri väčšinou poskytujú forex indikátory ako súčasť zakúpenej obchodnej platformy alebo vám naprogramujú indikátor podľa vašich požiadaviek. Vytvorenie vlastného forex indikátora si vyžaduje väčšie skúsenosti s obchodovaním na forexovom trhu a tiež skúsenosti s programovaním. Množstvo forex indikátorov je vo forme programu dostupná na internete, odkiaľ si ich obchodník môže stiahnuť a vložiť do vlastnej obchodnej platformy.​