Forex broker

Forex broker je fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojim klientom sprostredkováva obchody na menovom (forexovom) trhu a získava za to províziu. Môže tiež poskytovať poradenstvo a monitorovať dianie na forexovom trhu, vrátane aktuálnych kurzov mien. Forex brokeri často dodávajú aj obchodnú platformu a ďalší servis potrebný pre obchodovanie s menami. Túto činnosť prevádzkujú spravidla za fixný poplatok či inak určenú odmenu.

Forex broker je jeden z typov klasického brokera. Medzi ďalšie typy brokerov patria napríklad realitný broker či komoditný broker. Popri klasickej úlohe brokera ako sprostredkovateľa obchodu, ktorý spája predávajúceho a kupujúceho, má forex broker za úlohu tiež monitorovať dianie na trhu a podávať pravidelné hlásenia. To obsahuje kvalifikované odhady reálnych cien menových párov na trhu a vyhľadávanie potenciálne ziskových obchodov pre klienta. Poskytuje tiež konzultácie klientových vlastných predikcií smerovania trhu a upresňovanie jeho predpokladov. Základnou ideou je, aby bol forex broker vždy po ruke obchodníkovi a navyše sám prichádzal s návrhmi na zaujímavé obchody. Táto pôvodná úloha forex brokerov je však v poslednej dobe tlačená do úzadia internetovými brokermi, ktorí už väčšinou neposkytujú poradenstvo a svoju činnosť obmedzujú výlučne na realizáciu forexových transakcií.​

Typy brokerov​

Brokera a tým aj prístup na trhy si tradične mohli dovoliť len zámožní ľudia. S nástupom internetu a internetového forexového obchodovania sa objavili aj internetoví brokeri za relatívne nízku cenu či dokonca úplne zadarmo, čo umožnilo využívanie ich služieb viacerým obchodníkom. Pri súčasných ponukách forexových brokerov si už takmer každý môže dovoliť svojho brokera. Títo forex brokeri však často ponúkajú len značne obmedzené služby. Zameriavajú sa tak len na sprostredkovanie obchodov a už neponúkajú kvalifikované rady. Keď takéto rady ponúkajú, často sa ukáže, že boli nepodložené či dokonca zámerne pozmenené.​

V podstate existujú dva typy forexových brokerov:​

  • broker - – jeho zmyslom je spájať kupujúceho a predávajpúceho na forexovom trhu. Hľadá pre svojho klienta najlepšiu cenu na trhu a koná vždy v záujme svojho klienta. Za túto prácu si z každého obchodu necháva platiť províziu.​
  • dealer (alebo aj tvorca trhu) – tento typ brokera nevyhľadáva pre svojho klienta nejlepšiu cenu na trhu, ale vystupuje v pozícii protistrany obchodu, vytvára teda pre svojich klientov trh a ponúka ceny, ktoré je ochotný akceptovať. Klienti týchto brokerov teda neobchodujú s ďalšími investormi, ale s dealerom. Odtiaľ aj pochádza jeho označenie. Nevýhodou týchto brokerov je ich opačný vzťah ku klientovi. Je to preto, že investorova strata sa rovná zisku brokera. Z tohto dôvodu ponúkajú títo brokeri veľmi nízke poplatky.​

Na čo si dať pozor​

Pred výberom konkrétneho forex brokera je vhodné urobiť si vlastný prieskum. V prvom rade je dôležitá kontrola toho, či má nárok na používané označenie. Niektoré označenia spoločností sú licencované štátom a ich získanie je podmienené splnením prísnych požiadaviek. Nelicencovaný broker môže byť zle informovaný a nekvalifikovaný a jeho rady tak môžu byť nekvalifikované. Činnosť brokerov je regulovaná a každý broker musí spĺňať prísne kritériá pre svoje pôsobenie.​

Poplatok pre forex brokera​

V zásade existujú dva typy odmien, s ktorými je možné stretnúť sa u brokera. Je možné dojednať si paušálnu formu odmeny, ktorej výška nezávisí od objemu uskutočnených obchodov alebo tzv. transakčný poplatok, pri ktorom je broker odmenený malou percentuálnou čiastkou. Neobvyklá nie je ani kombinácia týchto dvoch odmien, kedy sa k relatívne nízkej paušálnej čiastke pripočítava ešte veľmi malý transakčný poplatok. Medzi dodatočné poplatky potom patria ešte poplatok za radu či vypracovanie posudku. ​

​​