Finančná kapacita

Finančná kapacita je schopnosť pokryť investíciu buď vlastnými alebo čiastočne vypožičanými prostriedkami. Pomocou tzv. zaistenia, alebo margin (minimálna čiastka, ktorú musí investor zložiť v hotovosti) možno nakúpiť a držať relatívne veľkú investíciu aj s malým počiatočným vkladom. Zvyšok je financovaný vypožičanými prostriedkami. Tento spôsob obchodovania (tzv. pákové obchodovanie) je v súčasnosti čoraz populárnejšie a obchoduje sa tak napríklad s futures kontraktmi, opciami alebo menami na forexe.​

Obchodovanie na páku​

Potrebnú finančnú kapacitu možno dosiahnuť tzv. obchodovaním na páku (leverage trading) – to znamená obchodovaním s požičaným kapitálom. Jeho výhoda je v tom, že investovaním malej vlastnej sumy peňazí – tzv. zaistenia – možno kontrolovať celú obchodnú pozíciu. Napríklad kontrakt, ktorý vyžaduje zaistenie 5 % znamená, že obchodník investuje z vlastných peňazí len 5 % z celkovej investície, no v skutočnosti drží 20-krát väčšiu pozíciu (celkom 100 % hodnoty investície). Inými slovami – vkladom 10 000 USD obchodník drží pozíciu v hodnote 200 000 USD.​

Obchodovanie na páku poskytuje väčšina brokerských spoločnosti. Pre obchodovanie je potrebné zložiť minimálnu investíciu, tzv. zálohu (zaistenie), označovanú aj ako margin a zvyšok vkladu požičiava broker. V rôznych obchodných systémoch sa štandardne využívajú páky napr. 1:2, 1:5, 1:10, 1:25, 1:100 až 1:400. Znamená to, že pri nákupe rôznych druhov investícií je potreba zaistenie na úrovni 50 %, 20 %, 10 %, 4 %, 1 % až 0,25 % z celkovej hodnoty investície (napr. štandardizovaného kontraktu alebo lotu).​​

V praxi sa tento spôsob obchodovania s minimálnymi vlastnými prostriedkami používa najčastejšie pri obchodovaní s menami, akciami, opciami, warrantmi, futures kontraktmi a CFD kontraktmi. Pre ilustráciu – pri menových pároch sa zaistenie pohybuje okolo 1 %, pri komoditných kontraktoch je to približne 10 % a pri akciách 25 – 50 %. Výhoda pákového efektu spočíva v tom, že obchodník môže neobmedzene dlhé obdobie kontrolovať obrovskú investíciu, na nákup ktorej by normálne nemal prostriedky. Ale pozor, vyššie uvedené zaistenie sa musí udržiavať počas celého trvania investície. V prípade, že sa obchod nebude vyvíjať správnym smerom a investícia sa ocitne v strate, môže sa stať, že broker bude žiadať od obchodníka vloženie ďalších vlastných finančných prostriedkov pre navýšenie zaistenia (marginu). Ak obchodník nestihne však stratu doplniť, hrozí, že broker okamžite zavrie otvorenú pozíciu a spôsobí tým obchodníkovi trvalú stratu. Obchodovaním na páku je teda možné dosiahnuť výrazné zisky, ale aj veľké straty, čo pre investora znamená ďalšie riziko.​

Príklad:​

Príklad: So zlatom sa na komoditných trhoch obchoduje v kontraktoch veľkosti 100 troyských uncí (približne 3,1 kg): 1 troyská unca má v čase písania tohto textu hodnotu približne 1 500 USD. Celková hodnota jedného kontraktu sa tak pohybuje okolo 150 000 USD. Zaistenie, ktoré požaduje broker, je 1 % - vložením 1 500 USD drží investor celý kontrakt zlata v hodnote 150 000 USD. Ak sa cena zlata pohne nahor o 1 USD, obchodník zarobí 100 USD, pretože v skutočnosti kontroluje kontrakt zlata v objeme 100 troyských uncí. 

Finančná kapacita sa hodnotí aj u firiem – je to schopnosť podniku splniť svoje finančné záväzky, financovať projekt z vlastných alebo požičaných prostriedkov. 

Finančná kapacita sa často v praxi posudzuje u firiem, ktoré žiadajú o grant na akýkoľvek projekt – zisťuje sa, do akej miery je firma schopná financovať projekt z vlastných prostriedkov a aká časť financovania bude potrebná z cudzích zdrojov. ​