Dvojitá investícia


Dvojitá investícia znižuje požiadavky na zaistenie obchodu s finančným nástrojom na polovicu. Pokiaľ je pre CFD sledujúce index ponúkaná investícia s pákou 20:1, znamená to, že ak investor kúpi napríklad CFD sledujúce index DAX® za 6 300, požiadavka na maržu bude asi 15 750 eur, čo je 5 %. V prípade dvojitej investície môže investor kúpiť CFD sledujúce index DAX® za 6 300 pri požiadavke na maržu asi 7 875 eur, čo predstavuje 2,5 %.​