Denný príkaz (DO)

Denní příkaz je jeden z typů příkazů, které investor zadává svému brokerovi, pokud má zájem nakoupit, či prodat nějaké aktivum - například akcie. Tento příkaz je platný pouze v daný obchodní den, jedná se tedy o jeden z časově limitovaných příkazů. Pokud není denní příkaz během obchodních hodin daného dne vypořádán, automaticky dojde k jeho zrušení a jeho platnost tak nepřesahuje do dalšího dne. Trvá-li investor stále na vypořádání takového příkazu i další den, musí zadat příkaz nový. V angličtině je tento příkaz označován jako “day order”, popřípadě “good for day order - GFD”.

Denní příkaz je považován za zcela základní a standardní příkaz, který mají mnohé obchodní platformy zavedeny jako výchozí příkaz pro všechny operace. Pokud tedy investor sám nezadá příkaz jiného typu, bude jeho obchod brán automaticky jako day order a při nevypořádání během obchodních hodin bude tento příkaz automaticky zrušen.

Příklad: Investor zadá brokerovi denní příkaz na prodej akcie za $35 nebo více. Pokud během obchodních hodin cena akcie nedosáhne na $35, příkaz nebude vypořádán a tudíž bude ke konci obchodní seance smazán. Pokud si investor přeje i na druhý den prodat akcie za $35 nebo více, musí zadat příkaz nový.

Využití denního příkazu je vhodné, pokud chce investor v případě nevypořádání příkazu přehodnotit situaci do dalšího dne.

Expirace denního příkazu

Při obchodování na burzách cenných papírů je expirace denního příkazu poměrně jasnou záležitostí - každá burza má totiž pevně stanoveny obchodní hodiny a všechny nevypořádané denní příkazy tedy expirují s koncem obchodní doby. Odlišná situace nastává při obchodování na forexu - decentralizovaném trhu měnových párů, kde se obchoduje kontinuálně nonstop kromě víkendu. Proto bylo stanoveno, že forexové denní příkazy expirují v 17:00 východního času (EST). Tato doba platí pro všechny měnové páry s výjimkou novozélandského dolaru.

Další typy příkazů

Denní příkaz je jen jedním z mnoha typů příkazů, které jsou limitovány časem. Na forexovém trhu se však  v mnoha případech obchoduje v kratších časových intervalech, proto by zde denní příkaz často nedával smysl. V závislosti na timeframu, ve kterém forexový trader obchoduje může zadat příkazy na 1, 3, 5 minut, popřípadě i jiné časové omezení. U příkazů lze však nastavit dobu expirace i mnohem delší, například příkaz trvající týden, popřípadě i měsíc.

Existuje velké množství dalších různých příkazů, mezi nejpoužívanější patří například:

  • Good till cancelled - volně přeloženo jako platný do zrušení, tento příkaz je aktivní, dokud ho investor sám manuálně nezruší.
  • Immediate or cancelled - volně přeloženo jako vypořádej ihned nebo zruš, tento příkaz po zadání ihned vypořádá celý, popřípadě jen část obchodu. Pokud není možné vypořádat alespoň část obchodu, sám se zruší.
  • Fill or kill - volně přeloženo jako uspokoj nebo zruš, tento příkaz buď ihned uspokojí celý požadovaný obchod, nebo se zruší. Není možné částečné vypořádání obchodu.