Dátum zadania


​Dátum zadania transakcie ako platby alebo prírastku na vašom účte.​