Cenová ponuka

Cenová ponuka je aktuálna cena, za ktorú možno na trhu kúpiť, prípadne predať nejaké aktívum. V každej chvíli existujú na trhu dve ceny, ktoré sa navzájom líšia. Nižšia cena je tá, pri ktorej sú ostatní účastníci trhu ochotní kúpiť konkrétne aktívum. Táto sa cena sa nazýva „bid“ a vyjadruje cenu dopytu. Vyššia cena je tá, pri ktorej sú ostatní účastníci trhu ochotní aktívum predať, je to teda cena ponuky a nazýva sa „ask“. Ak sa obe uvedené ceny vyrovnajú, dôjde k uzavretiu obchodu a vytvorí sa tretia cena, ktorou je aktuálny kurz daného aktíva. Je to cena, pri ktorej sa uskutočnila posledná transakcia a nemusí sa zhodovať s „ask“ alebo „bid“ cenou, hoci väčšinou to tak býva.​

Ask a bid cena​

Investor, ktorý prichádza na trh, môže zadať brokerovi pokyn na nákup alebo predaj aktíva za konkrétnu, ním špecifikovanú cenu a vyčkať na to, či bude jeho pokyn zrealizovaný. Druhou možnosťou je obchodovanie za aktuálne trhové ceny. Ak už bolo spomenuté v úvode, na trhu existuje dve navzájom odlišné ceny:​

  • bid cena - najvyššia cena, za ktorú sú účastníci trhu ochotní aktívum kúpiť​
  • ask cena - najnižšia cena, za ktorú sú účastníci trhu ochotní aktívum predať​

Pokiaľ teda investor vlastní nejaké aktívum a chce ho predať za aktuálnu cenu, zaujíma ho bid cena.​

Pokiaľ investor aktívum nevlastní, no má oň záujem, zaujíma ho ask cena, pretože pri nej ho môže ihneď kúpiť.​

Hĺbka trhu​

Počas neustáleho prílevu predajný a nákupných príkazov dochádza k ich vzájomnému vysporiadaniu a určovaniu kurzu aktíva. So zmenou trhu sa menia aj ask a bid ceny. Pre zobrazenie aktuálnej trhovej situácie z hľadiska ceny slúži tzv. hĺbka trhu. Ide o prehľadné zobrazenie aktuálne platných pokynov na trhu (predajných i nákupných), zoradených podľa ceny a zobrazujúcich aj veľkosť ponúkaného a dopytovaného množstva. Hĺbka trhu môže vyzerať napríklad nasledovne:

Uprostred je aktuálny kurz akcie – 602,90 Kč. Nad týmto riadkm sú zoradené aktívne predajné príkazy, predstavujúce ponuku a teda ask cenu na úrovni 602,70 Kč. Pod kurzom akcie sú zoradené nákupné príkazy, predstavujúce dopyt a teda bid cenu na úrovni 600,50 Kč. Toto je prípad situácie, kedy sa na trhu vyskytujú v rovnakej chvíli tri rôzne ceny – ask, bid a aktuálny kurz akcie. 

 Pokiaľ teda chce prichádzajúci investor cenný papier kúpiť, sleduje ask cenu a aktuálne má k dispozícii 2 000 kusov za cenu 602,70 Kč. Pokiaľ by chcel kúpiť viac akcií, musel by siahnuť po cene 603 Kč. 

Pokiaľ by prichádzajúci investor chcel tieto akcie predať, zaujíma ho bid cena a aktuálne má k dispozícii 2 000 kusov za cenu 600,50 Kč. Pokiaľ by chcel predať viac akcií, dostal by na ne cenu už len 600 Kč atď. ​

Spread

Rozdiel medzi ask a bid cenou sa nazýva spread. Spread je pomerne dôležitý ukazovateľ likvidity trhu a vyjadruje veľkosť transakčných nákladov. Ukazuje výšku straty, ktorú by investor utrpel, pokiaľ by aktívum kúpil a obratom predal. Pri investičných rozhodnutiach je teda potrebné brať do úvahy výšku spreadu, ktorá môže negatívne ovplyvniť zisky investora.​