Celý obrat

Celý obrat (anglicky „round turn“, RT) je typ poplatku, ktorý si brokerská spoločnosť (broker) účtuje za kompletne realizovaný, uzavretý obchod. Zahŕňa teda poplatok za otvorenie pozície, ako aj poplatok za uzatvorenie pozície a teda dokončenie obchodu. Niektorí brokeri si účtujú tieto poplatky osobitne, v takomto prípade ide o tzv. polovičný obrat. Obchodník zaplatí polovicu poplatkov pri vstupe do pozície a druhú polovicu pri uzatvorení pozície. Pojem celý a polovičný obrat sa používa predovšetkým pri obchodovaní s futures kontraktmi.​

Broker je sprostredkovateľ, ktorý má oprávnenie pre nákup a predaj jednotlivých inštrumentov na trhu a na základe pokynov investor uskutočňuje obchody na cudzí účet. Za túto službu si, samozrejme, účtuje poplatok.​

Poplatky pre brokera: paušálne a transakčné​

Vo všeobecnosti existujú dva typy provízií, s ktorými sa môže investor stretnúť u brokera. Buď je možné dojednať paušálnu formu odmeny, ktorá nezávisí na objeme uskutočnených obchodov alebo tzv. transakčný poplatok, kedy je broker odmenený za každú transakciu malou percentuálnou čiastkou. Ďalší variant môže predstavovať kombináciu týchto dvoch foriem, keď sa k relatívne nízkej paušálnej sumy pripočítava ešte malý transakčný poplatok.​

Celý obrat

Broker si za realizáciu obchodu môže účtovať transakčný poplatok za celý obrat, t.j. jednu províziu za celý obchod (jeden poplatok za otvorenie a uzatvorenie pozície). Takto sa bežne účtuje poplatok pri obchodovaní s futures kontraktmi. Štandardne si broker účtuje transakčný poplatok za celý obrat (RT) v rozpätí RT 30 – 80 USD za jeden kontrakt. So zavedením elektronického spôsobu zadávania pokynov poplatky výrazne klesli, pri on-line obchodovaní sa platí približne RT 5 USD. Pre porovnanie – ešte v roku 1990 predstavoval poplatok brokerovi okolo RT 150 USD za jeden kontrakt.​

Polovičný obrat​

Ďalší spôsob účtovania poplatkov spočíva v tom, že broker si účtuje poplatok za každú transakciu zvlášť. Osobitne za nákupný pokyn a osobitne za predajný pokyn, teda za polovičný obrat. Ten typ poplatkov je bežný popri futures kontraktoch napríklad pri obchodovaní s akciami a akciovými derivátmi. Transakčné poplatky brokerských spoločností v Českej republike sa najčastejšie pohybuje medzi 0,1 – 1,4 % z celkovej investovanej sumy, teda napríklad 0,1 % pri vstupe do pozície a 0,1 % pri výstupe z pozície. Výška transakčných poplatkov sa môže významne líšiť v závislosti od konkrétnej brokerskej spoločnosti. S rastúcim objemom investovanej sumy sa transakčné poplatky zvyčajne znižujú.​

Poplatky za ďalšie rôzne druhy brokerských služieb​

Niektorí brokeri ponúkajú tzv. full servis (FS), v rámci ktorého poskytujú rôzne nadštandardné služby, aktívne spravujú klientom i celé portfólio, poskytujú rôzne odborné konzultácie a podobne. Poplatky sú v prípade takýchto služieb mnohonásobne vyššie ako samotné transakčné náklady. Môžete si dokonca nechať aktívne riadiť celé portfólio. Pri správe celého portfólia sa brokerovi popri transakčných nákladoch za obchody platí aj niekoľkopercentný podiel z celkového zisku, ktorý investícia prinesie. Najbežnejší spôsob obchodovania je však on-line servis, pri ktorom investor s brokerom neprichádza vôbec do kontaktu a všetky nákupné a predajné pokyny sa zadávajú elektronicky cez počítač, prostredníctvom tzv. obchodnej platformy. Stačí len pripojenie na internet. Za realizáciu obchodu cez on-line servis sa vo všeobecnosti platia najnižšie poplatky.​