Benzín RBOB

​​

Benzín s označením RBOB (Reformulated Gasoline Blendstock for Oxygen Blending) je komodita obchodovaná pomocou futures kontrakto​v a opcií na derivátovej burze NYMEX. Ide o futures kontrakty s fyzickým dodaním. Obchoduje sa pod označením RB buď metódou voľného kriku (angl. „open outcry“) počas štandardných hodín alebo elektronicky mimo obchodných hodín prostredníctvom CME Globex. Pokiaľ chce teda investor obchodovať s benzínom, najčastejšie sa stretne práve s RBOB.

Technické parametre benzínu

Benzín vzniká ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy. RBOB predstavuje štandardný, veľkoobchodne dodávaný benzín, ktorý je neokysličený a pripravený na 10 % prímes liehu s 92 % čistotou. Využíva sa hlavne ako palivo do motorov, využitie však nájde aj pri výrobe benzínových čističov a odmasťovačov či rôznych pesticídov. Najväčšími producentmi ropy a tým aj benzínu sú Rusko, Saudská Arábia a USA. Napriek tomu najväčším spotrebiteľom benzínu sú suverénne Spojené štáty americké.

Faktory ovplyvňujúce cenu benzínu

Cena benzínu ako globálnej komodity je ovplyvňovaná viacerými faktormi a býva často vystavená veľkým výkyvom počas krátkeho obdobia. Hlavnými cenotvornými faktormi sú:

  • Cena ropy - – vzhľadom na svoj pôvod ako vedľajší produkt pri spracovaní ropy je benzín úzko naviazaný na vývoj cien tejto komodity.
  • Geopolitické obavy - ropa a teda aj benzín k nám v prevažnej miere putujú z rozvíjajúcich sa trhov s pomerne nestabilnou politickou mocou. Sebemenšie politické napätie v týchto krajinách spôsobuje výkyvy v cenách ropy a tým aj benzínu. Pokiaľ sa niektorá krajina rozhodne napr. pozastaviť dodávky ropy, jej cena letí okamžite nahor.
  • Trendy v USA -Spojené štáty americké majú ako dominantný spotrebiteľ vplyv na cenu benzínu na dopytovej strane trhu. Pokles americkej ekonomiky znamená pokles dopytu po benzíne, čo má vplyv na jeho cenu.
  • Alternativní paliva - v budúcnosti to môže byť rozhodujúci faktor. Vzhľadom k obmedzeným zásobám ropy pracuje mnoho inštitúcií na využití alternatívnych palív, čo by mohlo v budúcnosti vážne ohroziť dopyt po benzíne.

Investovanie do RBOB benzínu

Investovanie do benzínových derivátov sa ponúka hneď z viacerých dôvodov. Náklady na prepravu a spracovanie fyzického benzínu sú ohromné, cena benzínu výrazne koreluje s cenou ropy a ponúka tak vysokú volatilitu, benzín je súčasťou každodenného fungovania svetovej ekonomiky a dopyt po ňom je relatívne málo závislý na ekonomickom cykle.

K dispozícii je viacero možností investovania do RBOB. Jednou z nich sú benzínové futures a opcie či akcie spoločností, ktorých podnikaním je práve benzín. Medzi najväčšie spoločnosti obchodujúce s benzínom patrí napr. Exxon Mobil, Chevron Corporation, Royal Dutch Shell či British Petroleum. Ich akcie môžu byť zaujímavou nepriamou investíciou do benzínu.

Pokiaľ by investor chcel obchodovať s benzínom priamo, môže využiť futures kontrakty. Obchodujú sa na newyorskej a chicagskej derivátovej burze pod označením RB. Veľkosť jedného kontraktu je 1 000 barelov (42 000 galónov) a obchoduje sa v amerických dolároch a centoch. K dispozícii sú kontrakty až na 36 mesiacov vopred, minimálne však na dva mesiace. Vysporiadanie kontraktov je fyzické, existujú však i futures kontrakty s hotovostným vysporiadaním.

Na uvedené futures existujú aj opcie. Obchodovať je možné s klasickými americkými či európskymi opciami, investor sa ale môže stretnúť aj s celým radom exotických opcií na benzínové futures.​