Akciové párové obchodovanie

Akciové párové obchodovanie je obchodná stratégia založená na obchodovaní dvoch rôznych akcií v rovnakom čase. Pri párovom obchodovaní investor vstupuje do jednej dlhej pozície (long) a druhú akciu obchoduje v krátkej pozícii (short). Týmto spôsobom sa akcie navzájom kryjú a dochádza k zníženiu rizika. Pri párovom obchodovaní vyberáme dve akcie s historicky korelovaným (podobným, vzájomne zviazaným) vývojom kurzu, väčšinou z rovnakého sektora. Predpokladáme pritom, že sa ich ceny pohybujú rovnakým smerom, ale došlo k ich vzájomnému oddialeniu (vznikol medzi nimi väčší spread) a investor očakáva opätovný návrat kurzov k podobnej úrovni. Jeden titul teda rastie rýchlejšie a druhý pomalšie, prípadne môže druhý titul i klesať. Tým sa vytvára spread medzi týmito dvoma akciami. Obchodník očakáva stratu tohto spreadu a vstupuje do long pozície s akciou, ktorá „zaostávala“, zatiaľčo akciu, ktorá rástla rýchlejšie, „shortuje“.

Párové obchodovanie je často používané profesionálnymi obchodníkmi, napríklad v tzv. hedge fondoch (zaistených fondoch). Profesionálni obchodníci testujú množstvo potenciálnych akciových párov. Metóda, pomocou ktorej sú akcie k párovému obchodovaniu vyberané, sa nazýva backtesting – spätne hodnotí historické údaje o vývoji cien a hľadá cenové divergencie – momenty, kedy sa ceny akcií od seba vzďaľujú a vytvárajú spread. Tieto výchylky cien sú vhodné pre vstup do obchodu. Párové obchodovanie totiž vychádza z predpokladu, že divergencie sú väčšinou krátkodobé dôsledky neefektívnosti trhu a pomer cien akcií sa nakoniec vráti k priemerným historickým hodnotám. Tieto divergencie sú najčastejšie spôsobené dočasnými zmenami dopyte a ponuke, reakciou na dôležité správy o spoločnosti a podobne.

Pri výbere párov sa využívajú štatistické metódy, preto sa párovému obchodovanie niekedy hovorí aj „štatistická arbitráž“.​

Akonáhle má investor otvorený párový obchod, môže nastať jedna zo štyroch situácii:​

  • Akcie, ktoré kúpil (long), budú rásť a akcie, ktoré predal (short), poklesnú. Toto je najlepší variant, pretože investor zinkasuje zisk na oboch obchodoch.​
  • Obe akcie porastú, no akcie, ktoré kúpil, porastú rýchlejšie a akcie, ktoré predal, stúpnu pomalšie. Dlhá pozícia v tomto prípade generuje zisk, zatiaľčo krátka pozícia stratu. Zisk z dlhej pozície je ale väčší a tak bude celkový zisk kladný.​
  • Obe akcie budú klesať, ale akcie, ktoré nakúpil, budú klesať rýchlejšie, kým akcie, ktoré predal, poklesnú pomalšie. Dlhá pozícia generuje stratu, ale krátka pozícia zisk. Zisk z krátkej pozície je ale menší ako strata z dlhej pozície a preto bude celkový výsledok strata.​
  • V najhoršom prípade môže ísť cena oboch akcií proti investorovi. Akcie, ktoré nakúpil, budú klesať a cena akcií, ktoré predal, porastú. Strata z tohto obchodu bude najväčšia. Preto je nevyhnutné venovať veľkú pozornosť výberu akcií do páru.​

Príklad: Investor si vyberie dve akcie z technologického sektora – International Business Machiness (IBM) a Hewlett-Packard (HPQ). Dôležité pri párovom obchodovaní je, aby boli obe pozície rovnako veľké – inak sa obchod vychýli z rovnováhy a zvýši sa riziko strát. V našom príklade na jednu pozíciu pripadá približne 5 000 USD. Nákup vyzerá nasledovne: k dátumu 6. 8. 2012 otvorí investor dlhú pozíciu – nákup 25 kusov akcií IBM za cenu 198 USD/akciu (celkom 4 950 USD) a krátku pozíciu – predaj 270 kusov akcií HPQ za cenu 18,50 USD/akciu (celkovo 4 995 USD).​

Investor uzavrie obchod napríklad k dátumu 6. 10. 2012. Na akciách IBD bola uzatvorená dlhá pozícia po vzostupe ceny z 198 USD na 210 USD, zisk je (210-198) x 25 = 300 USD. Na akciách HPQ bola uzavretá krátka pozícia, po poklesu ceny z 18,50 USD na 14,50 USD, zisk je (18,50 – 14,50) x 270 = 1 080 USD. Celkový zisk z párového obchodu predstavuje 300 + 1 080 = 1 380 USD.​

Príklad párového obchodovania: IBM a HPQ​

Ďalšie príklady akciových párov, ktoré sa v praxi obchodujú:​

Google (GOOG.US) a Yahoo (YHOO.US)

RWE (RWE.GR) a E.ON (EOAN.GR)

EExxon Mobil (XOM.US) a Chevron Corporation (CVX.US)​