Akciové indikátory

Akciové indikátory, alebo tiež indikátory akciových trhov, sú technické ukazovatele používané burzovými obchodníkmi pri predpovediach vývoja cien akcií. Následne sú používané pre vhodné načasovanie vstupu do pozície, príp. výstupu z pozície. Existuje množstvo akciových indikátorov, niektoré dôveryhodnejšie, iné menej (napr. „indikátor produkcie masla v Bangladéši“, ktorý by mal predikovať vývoj indexu S&P 500). Len niekoľko z nich však obstálo v skúške časom. Z najpoužívanejších si tu vysvetlíme NH-NL indikátor, TRIN indikátor, A/D indikátor a MAS indikátor​

New high – new low indikátor (NH-NL) ​ je jedným z najrozšírenejších indikátorov medzi akciovými obchodníkmi, pretože pomáha definovať dno a strop akciového trhu a indikuje tak vhodný čas k nákupom alebo predajom. Meria počet akcií, ktorých ceny dosiahli nové high (+) alebo low (-) za posledný rok a zaznamenáva ich v podobe histogramu. Pokiaľ počet nových high (+) je vyšší ako počet nových low (-), na histograme je zaznamenaný kladný bod a naopak. Veľké indexy, ako napr. S&P 500, majú tendenciu nasledovať trendový indikátor s omeškaním. Preto vo chvíli, keď nám NH-NL indikátor ukáže kladné hodnoty na histograme, no hlavný burzový index je stále v červených číslach, trh dosiahol svoje dno a investor môže začať uvažovať o nákupe. Rovnako v prípade, že nám indikátor vykazuje záporné hodny, ale index trhu ešte rastie, trh už našiel svoje maximum. Pre bystrého investora je to signál k možnému predaju akcií.​

NH-NL = nové high hodnoty – nové low hodnoty​

Trader's Index (TRIN)​ ukazuje, kedy sa hlavné cenové nárasty a poklesy chystajú k obratu tak, že meira intenzitu optimizmu dominantnej skupiny na trhu. Prílišný optimizmus býva spojený s trhovými vrcholmi a nadmerný pesimizmus s dnami. Pre výpočet TRIN potrebujeme štyri informácie: počet rastúcich a klesajúcich akcií a tiež objemy obchodov (volume) v oboch týchto skupinách akcií.

 
 

TRIN býva znázorňovaný na obrátenej stupnici. Vysoké čísla naznačujú dno a nízke čísla signalizujú vrcholy trhy. Neutrálna zína sa obvykle pohybuje medzi 0,75 a 0,85. Nižšie hodnoty indexu signalizujú prekúpené prostredie trhu, vyššie hodnoty zase prepredané prostredie. Pozor – rovnaké hodnoty indexy neznamenajú vždy to isté. Vždy sa musia posudzovať relatívne k trhovému sentimentu. Napríklad hodnota 0,6 na začiatku obratu k rastu naznačuje, že je čas hľadať každú príležitosť k pridaniu do dlhých pozícií. Na klesajúcom trhu však rovnaká hodnota indexu znamená dobrú príležitosť k predaju. Nevýhodou TRINu je jeho vysoká kolísavosť zo dňa na deň. K eliminácii tohto vplyvu sa využíva kĺzavý priemer TRINu za niekoľko dní. TRIN môže byť aplikovaný na akúkoľvek burzu, ktorá poskytuje údaje o rastúcich a klesajúcich cenách akcií a zodpovedajúcom objeme obchodov.​

Línia Advance/Decline indikátora (A/D)​ meria hromadnú účasť v cenových rastoch a poklesoch. Počíta sa tak, že pre daný deň sa odpočíta počet klesajúcich akcií od počtu rastúcich titulov (akcie bez cenovej zmeny sú ignorované) a získaná hodnota sa následne zakreslí do grafu. Hodnoty A/D sú každý deň pridávané k výsledku predchádzajúceho dňa, čím sa vytvára kumulatívna A/D línia. Pokiaľ je nové high alebo low sledovanej akcie alebo indexu v súlade s high alebo low línie A/D, má tento rastový (klesajúci) trend širokú podporu a pravdepodobne bude pokračovať. Pokiaľ sa však zhoduje len nižším vrcholom (dnom) A/D línie, na trende participuje nízky počet akcií a cenový pokles/rast sa môže blížiť k svojmu vrcholu. Tento indikátor je vhodným doplnkom k NH-NL. ​

A/D línia = počet rastúcich akcií – počet klesajúcich akcií​

Indikátor najaktívnejších akcií (MAS)​ je A/D línia 15 najaktívnejšie obchodovaných akcií na burze v New Yorku. Často sa medzi nimi objavujú akcie s vysokou kapitalizáciou či krátkodobo zaujímavé akcie (s nečakanými, extrémne pozitívnymi či negatívnymi správami). Táto línia signalizuje pohyb „veľkých peňazí“ na burze, keďže obsahuje tituly s najväčšou trhovou kapitalizáciou. Keď sa MAS pohne rovnakým smerom ako trh, znamená to, že trend je podporený „veľkými peniazmi“ a má tak vysokú šancu pokračovať.​