Akcie

​​​Finančné nástroje, ktoré predstavujú vlastnícky podiel v spoločnosti. Akcie vytvárajú základné imanie, teda majetkové podiely v spoločnosti. ​