Akcie-P-E

Pomer ceny akcie a zisku na akciu (price-to-earnings, P/E ratio) je jedným z najdôležitejších indikátorov používaných pri obchodovaní a oceňovaní akcií. Ukazuje, koľko je trhy ochotný zaplatiť za jednu korunu zisku danej spoločnosti (resp. inej menovej jednotky použitej pri výpočte). Odráža tak trhové očakávania budúceho rastu firmy a jej ziskov – pokiaľ má spoločnosť vyšší P/E ako konkurencia, investori očakávajú v budúcnosti aj vyššie zisky.​

V praxi sa často používa P/E za posledných dvanásť mesiacov (Last twelve months P/E – LTM P/E), prípadne predikované P/E (forward P/E).​

Ukazovateľ P/E vypočítame nasledovným spôsobom:​

 
 

kde za zriedený zisk dosadíme hodnotu, pre ktorú chceme P/E vypočítať (napríklad pre LTM P/E zisk za posledných 12 mesiacov, pre ročné predikované P/E odhadovaný zisk na akciu pre nasledujúci rok). Pokiaľ počas daného obdobia nedošlo k zmene počtu akcií, oba zlomky budú zhodné. Ak k zmene dôjde, korektný výpočet použije cenu akcie a zriedeného zisku na akciu.​

Interpretácia P/E​

Pre správnu intepretáciu je vhodné vypočítať a porovnať P/E pre celý sektor, príp. jeho vývoj v čase. Zároveň je vhodné nespoliehať sa výlučne len na P/E a doplniť ho ďalšími indikátormi, ako napr. hodnota podniku k zisku EBITDA (Enterprise value to EBITDA). P/E je najužitočnejší u stabilných firiem, ktorým sa v minulosti darilo vytvoriť vyššie zisky. ​

Zvyčajnú interpretáciu jednotlivých hodnôt určuje nasledovaná tabuľka.​

 

Úskalia P/E​

Výhodou, no súčasne i nevýhodou P/E je to, že odzrkadľuje trhový sentiment. Tým sa myslí skutočnosť, že P/E môže odrážať očakávania racionálnych investorov, zároveň však môže byť terčom iracionality trhu. Túto situáciu najlepšie znázorňuje nasledujúci graf, ktorý zachytáva vývoj hodnoty P/E pre index S&P 500 do vypuknutia tzv. dot com bubliny na akciových trhoch.​

Z grafu vyplýva, že v roku 2000 boli investori ochotní zaplatiť v priemere za 1 dolár zisku až 45 dolárov. V tej dobe to však nemuselo nevyhnutne znamenať, že akcie boli nadhodnotené. Mohlo ísť o skutočný obraz očakávania budúcich ziskov. Tie sa však nedostavili a došlo k prasknutiu bubliny.​

Ukazovateľ P/E stráca výpovednú schopnosť u firiem, ktoré majú nízke zisky alebo sú dokonca v záporných číslach.​

Ďalším problémom je fakt, že do čistého zisku sú už započítané úroky, dane a iné finančné náklady. Znamená to, že tento ukazovateľ je závislý na daňovom režime, kapitálovej štruktúre firmy a jej finančnej páke. To môže viesť k nezrovnalostiam pri porovnávaniach v rámci sektoru.​

​​