Obchodovanie s akciami: viac ako 12 000 titulov

Obchodovanie s akciami

Obchodovanie s akciami online prostredníctvom Saxo Bank

Obchodovanie s akciami online so Saxo Bank je jednoduché a pohodlné. Obchodníci majú k dispozícii viac ako 19 000 akcií z viac než 23 hlavných svetových búrz, ktoré sú dostupné z obchodných platforiem Saxo Bank.

Investori môžu obchodovať akcie online na amerických trhoch, v Európe, Ázii a Austrálii priamo a z jediného účtu. K dispozícii sú aj CFD, ktoré umožňujú obchodovanie s akciami s pridanou možnosťou krátkeho predaja, tzv. short sellingu.

Akciové investície ako záruka pre maržové obchodovanie

Saxo Bank umožňuje jednotlivcom využívať až 75% ich investícií do akcií ako zaistenie pre obchodovanie na burze s maržou. Ak napríklad obchodník vlastní akcie v hodnote 10 000 USD, môže z toho 6 000 USD použiť ako zaistenie na obchodovanie s výmennými kurzami alebo CFD. Využitie akcií na zaistenie závisí od vyhodnotenia rizík akcií.

Výhody profesionálneho obchodovania s akciami online prostredníctvom Saxo Bank:

  • Možnosť vytvorenia rozmanitého portfólia rôznych produktov na jednom online obchodnom účte – spojenie akcií s FOREX, CFD, FX opciami a ďalšími derivátmi.
  • Obchodovanie s viac ako 19 000 akciovými titulmi z 23 hlavných búrz, vrátane najdôležitejších svetových trhov.
  • Obchodovanie s akciami za aktuálne ceny na burzách na požiadanie.
  • Výhodou stratégie Saxo Bank je možnosť využiť až 75% investícií do vybraných akcií ako kolaterál pre maržové obchodovanie (FOREX a CFD).
  • Riziká obchodovania s akciami možno ochrániť formou hedgingu obchodovaním FOREX z rovnakého účtu.
  • Pokročilé grafické funkcie a nástroje technickej analýzy pokrývajúce všetky trhy na podporu obchodníkov a investorov.
  • Analýza akcií cez Stock Screener.

Skúsili ste už obchodovať s CFD?

Saxo Bank ponúka obchodníkom, ktorí preferujú krátkodobé a jednodenné obchodovanie s akciami, obchodovanie s CFD. CFD sú akciové deriváty, ktoré ponúkajú krátkodobým investorom celý rad dôležitých výhod, vrátane obchodovania za aktuálne ceny a obchodovania s maržou až po investície a jednoduché špekulácie na pokles, tzv. short selling.

Viac o online obchodovaní s akciami so Saxo Bank

Saxo Bank umožňuje investorom priamy online prístup na akciové trhy za konkurenčné sadzby.

Strategický tím Saxo Bank vydáva správy analytikov kapitálových trhov, ktorí študujú svetové burzy a každý deň ponúkajú svoj aktuálny pohľad na trhy vrátane toho, ktoré akcie považujú momentálne za zaujímavé.

K dispozícii je aj kalendár s výsledkami hospodárenia spoločností, ktorý klientom umožňuje monitorovať finančné informácie a ďalšie novinky, a s ich pomocou optimalizovať svoje online obchodovanie s akciami.

Fondy obchodované online na burzách (ETF)

Saxo Bank ponúka aj obchodovanie s ETF (Exchange Traded Funds). Fondy obchodované na burze (ETF) sú investičné fondy, ktoré sú obchodované ako akcie na burzách a uľahčujú otváranie a uzatváranie investícií v rámci profesionálne riadených investičných stratégií.

NOVINKA! Priamy prístup na trh (DMA)

Prístup k CFD na jednotlivé akcie so Saxo Bank je  transparentný a ťaží z výraznej likvidity podkladových aktív, vďaka tomu je hedging vždy realizovaný na základe priameho prístupu na trh (DMA), kde sú všetky pokyny smerované na regulované trhy či iné miesta likvidity prostredníctvom smart routing pokynov.

Optimalizujte obchodovanie​ s akciami použitím opcií na akcie

Zaistite alebo použite podporné stratégie na Vašom portfóliu Saxo Bank​​​
Opcie na akcie

​​

Produktové riziká

Dánské banky musia rozdeľovať investičné produktym, ktoré ponúkajú retailovým klientom, podľa zložitosti produktu a ich rizika na: zelené, žlté a červené.

CFD kontrakty sú pov​ažované za produkt veľmi zložitý a nesúci vysokú mieru rizika, preto patria do kategórie červených produktov. Prehliadnite si i "Ktegórie produktov podľa rizika", ktoré nájdete v našich Všeobecných obchodných podmienkach.​

Obchodné podmienky